سیزدهمین جلسه‌ هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه ‌گذاری افغانستان برگزار شد‎

سیزدهمین جلسه‌، سومین دور هیات محترم مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌ گذاری افغانستان، تحت ریاست محترم توکل احمدیار رئیس عمومی اتاق و با اشتراک محترمان، محمد یونس مهمند معاول اول، خیرالدین مایل احمدی معاون تجارتی، سلطان محمد صافی معاون سرمایه گذاری هیات مدیره، شرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، انجنیر ‏سید ‏جاوید برهان رئیس روابط بین‌الملل هیات مدیره، شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، خانجان الکوزی، ذکریا بریالی، عصمت الله وردک، محمد داود یوسفزی احمد ضیاء عظیمی شینو زاده، ضیاءالدین اچکزی و سید پرویز سادات هوفیانی اعضای هیات مدیره، عبدالمتین قلندری منشی و ناصر صمیم عضوهیات نظار و میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل، ‏در دفتر مرکزی ‏اتاق برگزار ‏شد.‏
 
در آغاز این نشست، آجندای جلسه ازسوی محترم ذکریا بریالی ارائه گردیده و ‏سپس محترم شفیق الله عطایی سرپرست ‏ریاست هیات عامل اتاق، گزارش کاری هیات عامل را ‏به جلسه مطرح ‏نمود‎.‎
 
در این جلسه پیرامون فسخ قرارداد مستأجر هوتل بین المللی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، مشکل پرداخت و اجرای معاشات و ارسال تخصیصات اتاق های ولایتی نسبت مسدود بودن و عدم فعالیت گسترده بانک های خصوصی، مشکلات در بندر حیرتان و باج گیری ها در بنادر؛ و همچنان روی سایر پیشنهادات اعضای محترم هیات مدیره و هیات عامل بحث صورت گرفت که هیات رهبری نظریات خویش را ابراز داشته و در رابطه به آن تصامیم لازم اتخاذ ‏گردید‎.