ملاقات هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با رؤسای اتحادیه های وارد کننده مواد غذایی و بخش الکترونیک

محترم محمد یونس مهمند معاون اول و محترم خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با رؤسای اتحادیه های وارد کننده مواد غذایی و بخش الکترونیک و تعدادی از تاجران وارد کننده آرد، برنج و مبایل؛ طی نشست های جدگانه در دفتر مرکزی اتاق، پیرامون مشکلات شان بحث و گفتگو کردند.
 
تاجران بخش مواد غدایی در مورد مشکلات موجود شان بخصوص افزایش تعرفه های گمرکی روی آرد و برنج و محدودیت در انتقال مواد غذایی مطابق تُناژ تعیین شده جدید که اثرات منفی خود را روی قیمت ها در بازار می گذارند صحبت نموده و خواهان همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری در جهت حل مشکلات شان با ادارت ذیربط امارت اسلامی افغانستان گردیدند.
 
تاجران وارد کننده مبابل نیز افزایش تعرفه ها و مشکلات گمرگی شان را با هیات رهبری اتاق در میان گذاشته و خواستار همکاری اتاق در زمینه حل مشکلات شان شدند.
 
محترمان محمد یونس مهمند و خان جان الکوزی پس از شنیدن مشکلات آنان، وعده نمودند که هیات رهبری اتاق تلاش خواهند کرد تا مشکلات و پیشنهادات مشخص اتحادیه های مواد غدایی و الکترونیک را با ادارات ذیربط امارت اسلامی افغانستان در میان گذاشته و سعی می کنند تا به مشکلات آنان رسیدگی صورت گیرد.