نشست هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری با نمایندگان شرکت هوایی داخلی و بین المللی

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و محترم خان جان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق با نمایندگان تعدادی از شرکت های هوایی داخلی و بین المللی (آریانا، کام ایر، ترکش و پی آی ای) و اتحادیه جلغوزه افغانستان در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون از سرگیری صادرات از راه هوا بحث و گفتگو کردند.
 
محترم محمد یونس مهمند، در مورد ضرورت آغاز صادرات از طریق کارگوی هوایی به کشورهای مختلف از جمله چین، هندوستان، کشورهای عربی و اروپایی صحبت نموده و از شرکت های هوایی خواست تا متناسب با شرایط فعلی نرخ انتقال از طریق کارگو را طی 24 ساعت آینده به اتاق بسپارند تا قرار داد میان تاجران، شرکت های هوایی و اتاق تنظیم و به امضاء برسد.
 
محترم خان جان الکوزی، از شرکت های هوایی خواست تا در هنگام عرضه خدمات مسافرتی شان به مردم و تجار در نبود سب‌سایدی قیمت مناسب را در نظر بگیرند تا مردم و تاجران صادرکننده بتوانند هر چه بیشتر از خدمات این شرکت ها بهرمند گردند.
 
نمایندگان شرکت های هوایی با ذکر یک سلسله مشکلات شان، وعده سپردند تا قیمت های انتقال اموال تاجران را از طریق کارگو به شهر ها و کشور های مختلف را طی 24 ساعت آینده تهیه و به اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بسپارند تا بعداً قرار داد آن با حضور نمایندگان با صلاحیت شرکت های هوایی و هیات رهبری اتاق به امضاء برسد.