ملاقات معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری با تاجران و وارد کنندگان گوشت و تخم مرغ

محترم محمد یونس مهمند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، با تعدادی از تاجران و وارد کنندگان گوشت و تخم مرغ در دفتر مرکزی اتاق ملاقات کرده و پیرامون مشکلات شان بحث و گفتگو کرد.
 
تاجران مذکور از مشکلات موجود شان در قسمت واردات گوشت و تخم مرغ و افزایش تعرفه های گمرکی یادآور شده و خواهان همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری در جهت حل مشکلات شان گردیدند.
 
آنان افزودند که تولیدات داخلی گوشت و تخم مرغ پاسخگوی نیازمندی مردم نبوده و گوشت وارداتی آنان نیز دارای سرتفکیت صحی و حلال بوده و تعدادی از کشور های اسلامی نیز از تولیدات آن شرکت استفاده می کنند.
 
محترم محمد یونس مهمند، پس از شنیدن مشکلات آنان، وعده نمود که هیات رهبری اتاق روی این موضوع با بخش های تولیدی کشور، گمرکات و بخش های ذیربط بحث نموده و تلاش خواهند کرد با در نظر داشت میزان تولیدات داخلی و نیازمندی مردم و همچنان در تفاهم با ادارات مربوطه امارت اسلامی افغانستان به مشکلات آنان رسیدگی صورت گیرد.