برگزاری ورکشاپ نظر سنجی قانون سرمایه گذاری خصوصی در افغانستان

ورکشاپ نظر سنجی قانون سرمایه گذاری خصوصی با اشتراک محترمان عطاالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری، سلیمان بن شاه معین وزارت صنعت و تجارت، شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق، خان جان الکوزی معاون فدراسیون اتاق ها، اعضای هیات رهبری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان محترمان خان محمد سر فراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره، شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره، رؤسای اتحادیه‌ها، شرکت‌های خصوصی و سرمایه گذاران کشور روز چهارشنبه در هوتل انتر کانتیننتال کابل برگزار شد.
 
سخنرانان روی موارد متعدد ازجمله نقش سرمایه گذاری در کشور، چالش های موجود سرمایه گذاری صحبت نموده و پیشنهادات و نظریات مفصل خود را به هدف غنامندی قانون سرمایه گذاری ارائه داشتند.
 
محترم شفیق الله عطایی ، برگزاری این نشست را برای سکتور خصوصی کشور فوق العاده مهم خوانده، افزود: بسیاری از کشور های پیشتاز در عرصه های اقتصادی، صنعتی و بسا موارد دیگر مرهون فعالیت های سرمایه گذاری داخلی و جلب سرمایه گذاری های خارجی بوده و به عنوان یکی از اولویت مطرح می باشد.
 
آقای عطایی افزود: در پهلوی چالشهای عمده مانند نبود امنیت، عدم دسترسی به زمین و پالیسی شفاف در مبارزه بافساد اداری، مشکل تأمین انرژی برق؛ به بعضی از موارد تخنیکی و ساختاری اشاره کرد که به سهم خودشان می توانند تأثیرات آنی را در قسمت حفاظت از سرمایه گذاری های موجود ایفاء نمایند. وی تاکید کرد برای جلب و حفاظت سرمایه گذاری های موجود راهکار مناسب در قانون جدید سرمایه گذاری سنجیده شود تا از فرار سرمایه جلوگیری شود. وی بسته های تشویقی از سوی حکومت را در جلب سرمایه گذاری ها مهم خواند.
 
محترم خان جان الکوزی به نمایندگی فدراسیون اتاق ها صحبت نموده، ضمن قدردانی از ریاست جمهوری به خاطر ایجاد بعضی از تسهیلات در عرصه سرمایه گذاری کشور، از مشکلات در روند قانونی سرمایه گذاری که باعث مداخلات ارگان های مختلف در این زمینه شده انتقاد کرده افزود که این ادارات سبب طولانی شدن این روند و ایجاد مشکلات می شوند. وی به تغییر قوانین و ایجاد سهولت های بیشتر در راستای سرمایه گذاری تاکید نمود.
 
محترم خان محمد سر فراز باز رئیس دارالانشای هیات مدیره اتاق، نقش صرافان کشور را در راستای سرمایه گذاری های کشور مهم توصیف کرده و آنرا ستون فقرات دولت در عرصه های تجارت، سرمایه گذاری و اقتصادی خواند که صرافی ها حدود 50 درصد در آن نفش داشته اند. وی از مشکلات موجود فراراه فعالیت صرافان کشور با توجه به سنتی بودن داد و گرفت در کشور و پیچیدگی ها در قوانین اشاره کرده و خواهان تسهیلات در قوانین نظر به وضعیت موجود کشور گردید.
 
در این ورکشاپ علاوه بر سخنرانان فوق الذکر، محترمان عطاالله نصیب رئیس واحد تسهیل سرمایه گذاری، سلیمان بن شاه معین وزارت صنعت و تجارت، پیرامون اهمیت قانون سرمایه گذاری نقش ادارات شان در روند تسهیل سرمایه گذاری در افغانستان صحبت نمودند.
در اخیر گروپ های کاری تشکیل شده و چالش ها و موانع فرصت های سرمایه گذاری از سوی اشتراک کنندگان مورد بحث قرار گرفته و نظریات خود را روی محتوا و مضمون قانون سرمایه گذاری ارائه داشتند.