دیدار هیات رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان با نمایندگان تاجران افغان مقیم کشور چین

محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان، با حضور داشت محترم میرویس هوتک معاون مالی و اداری هیات عامل اتاق، با جمعی از تاجران سکتور رخت، پیراموان مشکلات تاجران افغان مقیم کشور چین بحث و تبادل نظر نمود.
 
در نخست، محترم حاجی عبیدالله رئیس اتحادیه وارد کنندگان رخت مشکلات300 تن از تاجرانی را که با کشور چین کاروبار تجارتی دارند و چند بار دیگر هم مشکلات شان مطرح شده بود، یکباردیگر به هیات رهبری اتاق درمیان گذاشته، گفت: عدم اجرای ویزه از سوی آن کشور سبب گردیده تا تمام کاروبارشان به کشور چین متوقف شده و شماری از فامیل های آنها بدون سرنوشت درکشور چین بسر برند و به این سبب زیان های زیادی را متقبل شوند. به گفته وی تلاش ها تا کنون به نتیجه نرسیده و مشکلات به حالت خود باقی است. او از هیات رهبری اتاق خواست همان طوری که اتاق تا کنون در زمینه تلاش های زیادی را انجام داده است، در زمینه حل این مشکل با آنان همکاری نماید.
 
رئیس این اتحادیه از حمایت و تلاش های هیات رهبری اتاق سپاس و قدردانی نمود که در زمینه با وزارت امور خارجه افغانستان وجانب چینایی تماس های مکرر داشته اند.
 
محترم محمد یونس مهمند معاون اول هیات مدیره اتاق، پس از استماع مشکلات تاجران، ضمن تأیید مشکلات آنان به نسبت اینکه موضوع از سوی حکومت چین به سطح بین المللی و منطقوی به اجرأ گذاشته شده، گفت: درمورد حل مشکل موجود، هیات رهبری اتاق تاکنون اقدامات زیادی داشته است و در این مورد با وزیر امور خارجه افغانستان آقای اتمر، معینان ومسوولان دپلوماتیک افغانستان برای دریافت یک راه حل تماس های زیادی انجام شده است. وی افزود: این روند ادامه دارد و تلاش صورت می گیرد تا این مشکل در همکاری با وزارت امورخارجه کشور حل گردد.
 
به منظور اینکه شیوع ویروس کرونا سبب جلوگیری از اجرای ویزه نشود، آقای مهمند، موضوع را طی مکالمه تیلیفونی با جناب محترم وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه شریک نموده و از وی خواست تا در جهت تطبیق عاجل واکسین برای تاجرانیکه نیازمند ویزه چین هستند از طریق اتاق تجارت همکاری نمایند که از جانب آقای مجروح، ضمن وعده همکاری، در زمینه هدایات لازم نیز داده شد.
 
همچنان معاون اول اتاق در تماس تیلیفونی با معین سیاسی وزارت امور خارجه در مورد مشکلات ویزه تاجران افغان که در چین فعالیت دارند صحبت نموده خواهان همکاری آن وزارت در زمینه شد که ازسوی رهبری وزارت امور خارجه نیز وعده همکارداده شد و قرار بر آن گردید که در نشستی که سفیر کشور چین، مسوولان اتاق تجارت وسرمایه گذاری و تاجران حضور داشته باشند، در وزارت امور خارجه روی این موضوع بحث و تبادل نظر صورت گیرد.