امضای تفاهم نامه همکاری میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری و شرکت نمایشگاه افغانستان!

محترم شفیق الله عطایی سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تفاهم نامه همکاری را با محترم عزیزالله بارکزی رئیس شرکت نمایشگاه افغانستان به خاطر برگزاری نمایشگاه محصولات افغانستان به امضا رسانیده و بر رشد محصولات داخلی تاکید کردند.
 
آقای عطایی، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای بارکزی و همکارانش ابراز داشت: این نمایشگاه که قرار است در دوم اکتوبر سال جاری میلادی به همکاری اتاق تجارت و سرمایه گذاری برگزار گردد، می تواند زمینه خوب را در راستای ایجاد تسهیلات برای بازرگانان و به نمایش گذاشتن محصولات داخلی کشور فراهم کند.
 
سرپرست ریاست هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری، گفت که در این نمایشگاه در کنار معرفی محصولات داخلی، محصولات خارجی نیز به نمایش گذاشته می شوند و هم چنان این نمایشگاه می تواند برای دریافت همتای تجاری سودمند باشد. وی تاکید نمود که برگزاری این نمایشگاه یک فرصت خوب برای معرفی محصولات داخلی پنداشته می شود.
 
آقای بارکزی رئیس نمایشگاه افغانستان با ستایش از کارکرد های اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به خاطر حمایت همیشگی اش از سکتور خصوصی کشور، افزود که این نخستین نمایشگاه مشترک با اتاق می باشد و ابراز امیدواری کرد که بتوانند با برگزاری این نمایشگاه توجه سکتور خصوصی کشور را به خود جلب نمایند.