امضای تفاهمنامه همکاری میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و اتاق تجارت افغانها در جمهوری چک

محترم انجنیر سید جاوید برهان رئیس روابط بین‌الملل هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در حالیکه محترم شیرین آغا سخی رئیس مالی هیات مدیره اتاق و مسوولان دیپارتمنت های روابط بین‌الملل و روابط عامه نیز حضور داشتند، با محترم فواد نادری معاون اتاق تجارت افغانها در جمهوری چک ملاقات کرده و در رابطه به فرصت های موجود سرمایه گذاری و همکاری های مشترک صحبت نموده و در اخیر تفاهمنامه همکاری میان دو اتاق را به امضاء رسانیدند.
 
آقای سید جاوید برهان، ضمن اظهار خوش آمدید به آقای نادری، در مورد فرصت های موجود سرمایه گذاری در افغانستان صحبت نموده و خواهان جلب سرمایه گذاری سکتور خصوصی چک و همچنان از طریق آنان خواستار جلب سرمایه گذاران اروپایی در افغانستان و کمک در تحقق پروژه های زیر بنای از طریق سکتور خصوصی کشور گردید.
 
آقای نادری، در رابطه به امکانات و ظرفیت های موجود در کشور چک به ویژه دربخش وسایل تخنیکی و ماشین آلات زراعتی، ادویه جات و سایر امکانات و تجارب آنکشور معلومات ارائه نموده، اطمینان داد که در راستای جلب کمک ها و سرمایه گذاری جمهوری چک و تحکیم ارتباطات سکتور خصوصی و اتاق های دو کشور هر نوع همکاری را انجام خواهد داد.
 
در این نشست هر دوجانب موافقت کردند تا زمینه تدویر کنفرانس تواصل تجارتی میان تاجران دو کشور را فراهم سازند. همچنان تفاهمنامه همکاری به خاطر برگزاری نمایشگاه های تولیدات افغانستان در کشور چک و به همین ترتیب تولیدات چک در افغانستان و تدویر کنفرانس تواصل تجارتی، توسط محترم انجنیر سید جاوید برهان رئیس روابط بین‌الملل هیات مدیره اتاق و محترم فواد نادری معاون اتاق تجارت افغانها در جمهوری چک به امضاء رسید.
 
در این ملاقات دو طرف به ایجاد اتاق مشترک افغان – چک و همکاری در زمینه ایجاد اتاق مشترک افغان - اروپا، نشست های تجارتی دو جانبه و همکاری در جلب سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان تأکید نمودند.