کوید-۱۹ چگونه منتقل میشود

کوید-۱۹ چگونه منتقل میشود

طبق وزارت صحت عامه، مراکز کنترول و پیشگیری بیماری، کوید-۱۹ عمدتا از طریق یک شخص به دیگر انتقال میکند، و حتی ممکن است از طریق افراد که علایم ندارند به دیگران از مسیر های ذیل انتقال کند:

•    مسیر مستقیم: هنگامیکه افراد در تماس نزدیک با یکدیگر هستند (در عرض یک متر)، ویروس میتواند از اثر سرفه، عطسه و یا هم صحبت کردن فرد آلوده به هوا آزاد شود. سپس میتواند در دهان و یا بینی افراد نزدیک قرار گیرد و یا هم در ریه ها استشمام شود.
•    مسیر غیر مستقیم: ممکن است افراد که بعد از لمس سطوح و اشیای ملوث به ویروس، دهان، بینی و چشم های خود را لمس میکنند آلوده شوند.


چگونه بین کوید-۱۹ و انفلونزا عادی فرق کنیم
طبق وزارت صحت عامه، علایم و نشانه های ذیل برای تفکیک میان کوید-۱۹ و انفلونزا عادی میباشد.

نشانه ها و علایم انفلونزای معمول

نشانه ها و علایم کوید-۱۹

سردرد عادی

سردرد شدید

تب عادی

تب بلند

بندش و آبریزی بینی

عدم بندش و آبریزی بینی

عطسه دوامدار

عطسه معمولی

گلو درد

گلو دردی ندارد

لرزش عادی

لرزش شدید

درد عادی عضلات

درد شدید عضلات

سرفه با خلط سرفه خشک