د 1398 کال د وږي میاشتي، شپږم شمېره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- ننګرهار والي د سوداګرۍ او پانګونې خونې نوي ټاکل شوي مديره هيئت سره د همغږۍ او همکارۍ لومړنۍ ناسته وکړه