د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق د صادراتو ملي ناسته او د سترو صادروونکو پیژندګلوۍ کنفرانس په لاره واچوه