د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق له لارې د صادراتو د زیاتوالي په تړاو ویډیوي کلپ