کارمندانو ته د روغتیای معلوماتو چمتو کول

کارمندانو ته د روغتیای معلوماتو چمتو کول

د کار نړیوال سازمان (ILO)وړاندیز کوی چې کار ګومارونکي  کارځای کی هرچاته د کوویډ-۱۹روغتیای معلومات چی د ملی، محلی او روغتیا نړیوال سازمان (WHO)چارواکو لخوا چمتو شوی شریک کړی, او تازه معلومات چی په لا ندی ټکو کی شریک شوی تاسو سر کمک ګوی تر څو د ناروغیو مخنیوی وشی.

  • د خلکو پوهاوی د هغه اشخاصو په باب چی د نړیوال روغتیای سازمان (WHO) لخو دناروغیو په خظر کی دی.
  • په افغانستان کې د ویروس اوسنی حالت.
  • د اړوند معلوماتو او لینکونو چمتو کول کوم چی کولی شید خلکو سره د ناروغیو په مخنیوی کی کمک وکی.
  • د تازه معلوماتو او لارښوونو رسول خلکو ته کم چی د مقاماتو لخوا تاید شوی وی.
  • دکارځای د حفظ الصیحې په اړه مشورې او د ټولنیز واټن یا فیزیکي فاصلو عملی کول.

کارګرانو ته د هغوی د مسولیتونو یادونه چی هغوی یی په پام کی ونیسی ترڅو د نورو خلکو روغتیا او امنیت په خظر کی واچوی او خپل کار ګمارونکی اګاه کړی کله چی دو د زوکام علامی او تبه لری.