دومین همایش ملی صادرات و معرفی صادرکنندگان برتر سال ۱۳۹۴

اتاق تجارت و صنایع افغانستان با توجه به اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی کشور، کنفرانسی را تحت  عنوان "همایش ملی صادرات و معرفی صادر کنندگان برتر سال ۱۳۹۴" به تاریخ دهم حمل سال ۱۳۹۵با اشتراک بیش از ۲۵۰ تن از اعضای سکتور خصوصی مخصوصاً صادرکنندگان از سراسر کشور و شماری از وزرا و روسای ادارات ذیربط و نهاد های مستقل اقتصادی در هوتل افغانستان نوین برگزار نمود.

دریافت فایل