ختم موفقانه سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی پراگتی میدان دهلی جدید، موفقیت های چشم گیر سکتور خصوصی افغانستان و مشکلات صادرات میوه تازه به خصوص سیب از طریق بندر واگه به کشور هندوستان

سی و پنجمین نمایشگاه بین المللی پراگتی میدان از تاریخ  14 الی 27 نومبر سال جاری ( 23 عقرب 6 قوس 1394)  به مدت 14 روز در شهر دهلی هندوستان برگزار گردید. در این نمایشگاه از جانب افغانستان 50 شرکت در  28 غرفه اشتراک نموده بودند که شامل میوه جات خشک، زعفران، قالین، سنگ مرمر، صنایع دستی بود، خوشبختانه در سال جاری افغانستان منحیث کشور شریک از جانب کشور هندوستان معرفی گردید.

دریافت فایل