دومین نشست هماهنگی بین اداره مرکزی احصاییه و اتاق، جهت نشر ارقام دقیق و معتبر احصاییوی

دومین نشست هماهنگی بین اداره مرکزی احصاییه و اتاق تجارت و صنایع افغانستان به منظور جمع آوری و ارائه بموقع ارقام دقیق و معتبر، با اشتراک شماری از صنعتکاران و بازرگانان کشور در تالار کنفرانس های اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزار شد.

دریافت فایل