نشست تجارتی میان تاجران ولایات کندز، تخار و بلخ با تاجران ولایت ختلان تاجکستان برگزار شد

نشست تجارتی میان تاجران ولایات کندز، تخار و بلخ با تاجران ولایت ختلان جمهوری تاجکستان در شهر قورغان تپه آنکشور برگزار شد.
این برنامه با همکاری اتاق های تجارت و صنایع ولایات کندز و تخار به همکاری مالی دفتر جی آی زید تاجکستان، اتاق تجارت ختلان و شرکت خدماتی A1 برگزار گردید.

در این نشست از جانب افغانستان به تعداد ۲۵ تن از تاجران ولایات کندز ، تخار و بلخ اشتراک داشتند.
هدف از این نشست، معرفی تولیدات دو طرف برای یک دیگر و پیدا کردن بازار برای تولیدات بود که خوشبختانه تاجران افغان توانستند 14 توافقنامه تجارتی را با تاجران تاجک به امضا برسانند.

درین نشست طارق احمد صدیقی رئیس تجارت و صنایع کندز قیس دانش کارمند خدمات انکشاف تجارت اتاق کندز،  انجنیر راز محمد رئیس انکشاف دهات تخار و نصیر احمد قاسمی مدیر عامل اتاق تجارت بلخ اشتراک نموده بودند.

اعضای هیئت پیرامون موضوع صحبت نموده و تجارت میان مرزی را به سود دو کشور خواندند. هیئت افغانی مشکلات تاجران افغان و اخذ ویزه تاجکستان را برای هیت تاجیک بیان داشته از جانب تاجکستان خواستند تا در مورد توجه جدی نمایند.

همچنان در حاشیه این کنفرانس، نمایشگاه منطقوی محصولات تولیدی متشبثین و صنعتکاران افغانستان و تاجکستان به همکاری اتاق تجارت و صنایع کندز و کمک مالی دفترجی آی زید مقیم تاجکستان در شهر قورغان تپه برای دو روز به تاریخ 26 – 27 میزان 1393 برگزار شد.

در محفل افتتاحیه این نمایشگاه بر علاوه هیئت تجاری دوکشور، هیئت بلند پایه دولتی تاجکستان و رئیس دفتر جی آی زید تاجکستان نیز حضور داشتند.

تاجران شمال افغانستان محصولات خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند که مورد توجه خاص مردم تاجکستان قرار گرفت. علاقمندی مردم تاجک به محصولات افغانی در حدی بود که تعدادی از فروشنده گان افغان تمام محصولات خود را در روز اول نمایشگاه  بفروش رسانیدند.