هرات، زمینه ها و فرصت ها برای ستراتیژی انکشاف ملی صادرات

شرکت ها، تاجران، صنعتکاران و نماینده های حکومت محلی هرات برای پیشبرد تهیه ستراتیژی ملی صادرات کشور ملاقات نمودند. بیشتر از صد پیشتاز صنعت افغانستان، تاجران، مالکین تشبثات کوچک و نماینده های حکومت محلی به تاریخ 22 اسد 1396 در شهر هرات گرد هم آمدند تا چالش ها و راه حل های مربوط به تجارت را که می توانند به طراحی مداوم ستراتیژی ملی صادرات ممد واقع شوند را مورد بحث قرار دهند.

ستراتیژی ملی صادرات، پلان و برنامه ای را برای رقابت و توسعه در بخش صادرات کشور و تقویت ارتباط میان توسعه صادرات و رشد اقتصادی اجتماعی فراهم خواهد کرد. این برنامه ها شامل فعالیت های دقیق اهداف و اقدامات تاثیرگذاری خواهد بود که نشان می دهد دقیقاً چه کاری و توسط چه کسی و چه منابعی باید انجام شود، تا رقابت در صادرات کشور بهبود یابد.

این نشست به طور مشترک توسط وزارت تجارت و صنایع افغانستان و اتاق تجارت و صنایع افغانستان با حمایت تخنیکی مرکز تجارت بین المللی (ITC) برگزار گردید. این نشست مشورتی در هرات به تعقیت اولین نشست ادارات ذیربط ستراتیژی ملی صادرات که به تاریخ 20-21 فبروری در کابل و به تاریخ ۱۸ ماه می در شهر مزار شریف تدویر یافته بود، برگزار شد.

ولایت هرات به عنوان یکی از مراکز بزرگ تجارتی نقش اقتصادی مهمی را در افغانستان ایفا می کند. این ولایت تعدادی از صنایع سنتی و همچنان نوظهور را در خود دارد، از جمله بخش های اولویت بندی شده در ستراتیژی ملی صادرات، میوه جات و سبزیجات تازه، میوه های خشک و خسته باب، سنگ مرمر و زعفران را میتوان نام برد.

در بین ماه های آگست و سپتامبر سال 2017، نشست های مشورتی بیشتر در قندهار و جلال آباد برگزار می شود که راه را برای دومین نشست مشورتی ملی در کابل هموار خواهد کرد. نشست های مشورتی ولایتی روی تهیه ستراتیژی ملی صادرات برای اطمینان از اینکه مراجع ذیربط فراتر از سرمایه در طراحی ستراتیژی دخیل اند، بسیار مهم است. این مشاوره ها با بازدید از کارخانه ها برای ارزیابی مسائل مربوط به عرضه در بخش های اولویت بندی شده مکمل خواهد شد.

ستراتیژی ملی صادرات حمایت و پشتیبانی قوی را از سوی دولت و سکتور خصوصی دارا میباشد، زیرا برنامه های مناسبی را برای پیشبرد امور تجارتی به شرکای توسعوی ملی و بین المللی فراهم میسازد. تلاش ها غرض بسیج منابع در راستای برنامه عملی ستراتیژی توسعه خواهد یافت.

ابتکار طرح ستراتیژی ملی صادرات تحت حمایت تخنیکی پروژه "رشد تجارت افغانستان" قرار دارد که توسط اتحادیه اروپا تمویل می شود و هدف آن کمک به افغانستان در جهت بهبود شرایط و محیط استفاده از تجارت به عنوان یک وسیله برای گسترش همکاری های منطقوی، توسعه اقتصادی و نیروی انسانی و کاهش فقر است.

پروژه«رشد تجارت افغانستان»توسط اتحادیه اروپا تمویل و توسط ITC تحت رهبری وزارت تجارت و صنایع تطبیق میگردد.

هدف از فعالیت های پروژه به رسمیت شناختن تلاش های مداوم دولت افغانستان برای استفاده از تجارت به عنوان یک محرک رشد اقتصادی، ثبات و همکاری منطقوی است. افغانستان در ماه جولای سال 2016 میلادی به سازمانWTO پیوست و همکاری تجارتی و منطقوی را در صدر ستراتیژی توسعوی خود قرار داده است. اولین اقدام حکومت پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO)، همانا تصویب توافقنامه تسهیلات تجارتی سازمان بوده است.