کنفرانس (تقویۀ تجارت جهت شناسایی فرصت ها و چالشهای تجاری در بازار های داخلی و خارجی) در کندهار برگزار شد

هیئتی متشکل از مقامات عالیرتبۀ وزارت تجارت وصنایع افغانستان و اتاق تجارت وصنایع افغانستان به منظور اشتراک در کنفرانس (تقویۀ تجارت جهت شناسایی فرصت ها و چالشهای تجاری در بازار های داخلی و خارجی) که در رأس آن محترمه کامله صدیقی معین وزارت تجارت و صنایع و محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی اتاق، قرار داشتند به تاریخ21 اسد سالجاری عازم ولایت کندهار گردیدند. هیئت متذکره از طرف مقام ولایت، روسای ادارات حکومتی و جمع کثیری از تاجران در میدان هوایی بین المللی کندهار مورد استقبال گرفتند.

کنفرانس متذکره به تاریخ 22 اسد سالروان با اشتراک محترم عبد الحنان منیب معاون والی قندهار، محترمه حمیده یوسفی وکیله پارلمان، محترم حاجی آغالالی دستگیری وزیر مشاور، اعضای شورای ولایتی کندهار، محترم الحاج رحم الدین حاجی آغا مشاور ارشد اتاق تجارت وصنایع افغانستان، محترم الحاج نصر الله زهیر رئیس هیئت مدیره اتاق کندهار، محترم حاجی الله دین رئیس تجارت و صنایع ولایت کندهار، محترم انجنیر عبد الباقی آمر اجرائیه اتاق کندهار، محترم حاجی ضیاء الدین رئیس هیئت مدیره اتاق سپین بولدک، تجار، صنعتکاران، صادرکنندگان میوه تازه و خشک ولایت کندهار، هلمند و سپین بولدک در مقر مقام ولایت کندهار برگزار گردید.

نخست محترم عبد الحنان منیب معاون والی قندهار ضمن اظهار خوش آمدید به هیئت و اشتراک کنندگان این کنفرانس، تقویه تجارت و شناسایی فرصت ها و چالشهای تجاری را مسئولیت و مکلفیت خویش دانسته گفت: «ما همیشه سعی و تلاش نمودیم تا چالش ها و معضلات فرا راه سکتور خصوصی را شناسایی نموده و جهت رفع مشکلات شان اقدام نمائیم و فرصت های موجود جهت بهبود وضعیت اقتصادی و طرح های مثبت بمنظور تغییر وضعیت در جهت و آسایش و سعادتمندی اقتصادی کار نمائیم، یکبار دیگر جهت فراهم آوری سهولت های بیشتر در زمینه های مختلف برای متشبثین و تاجران و سرمایه گذاران ولایت کندهار مطابق به نیازمندیهای شان اعلان حمایت و همکاری همه جانبه می نمایم.»

سپس محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق نیز به اشتراک کنندگان خوش آمدید گفته و از استقبال گرم شان از هیئت اظهار سپاس و امتنان نمود و پیرامون مشکلات و چالش های موجود در قبال سکتور خصوصی صحبت نموده، گفت: «ولایت کندهار روابط تجارتی با کشور های پاکستان، هند، ایران، ترکیه، امارات متحده عربی و برخی کشورهای دیگر دارد و در آیندۀ نزدیک حدود 100 تن میوه تازه از این ولایت به خارج صادر خواهد گردید.

آقای مومند یک سلسله مشکلات عمدۀ سرمایه گذاران پارک صنعتی و فابریکه داران این ولایت از قبیل نبود برق مناسب، مشکلات امنیتی در برابر سکتور خصوصی و عدم دسترسی به زمین را نیز یادآوری نمود و از مقامات حکومت خواهان توزیع زمین به فابریکه داران گردید.

بعداً محترمه کامله صدیقی معین وزارت تجارت وصنایع افغانستان صحبت شان را آغاز و اظهار داشت که: «جای مسرت است که در بین تاجران ولایت کندهار حضور دارم. طوریکه هویداست نیاکان شما مثل میرویس خان نیکه و احمد شاه بابا به کشور عزیز ما افتخار بخشیده و کار نامه های خوبی را ثبت تاریخ نموده اند، به همین قسم شما هم مانند نیاکان تان میتوانید یک نقش فعال و مثبت را مخصوصاً در رشد و انکشاف اقتصادی کشور و بهبود سطح رفاه عامه ایفاء نمائید. هدف از این کنفرانس آسیب شناسی وضعیت اقتصادی و چالش ها در قبال سکتور خصوصی و رسیده گی به چالشهای موجود می باشد تا تمام معضلات تجاری را از نزدیک مشاهده نمائیم و راه بیرون رفت از مشکلات موجوده جستجو گردد. همچنان در آینده در تدوین برنامه و سیاست های اقتصادی وزارت از آن استفاده نمائیم. ازتمام مشوره های شما به عنوان یک اصل عمده در جهت تهیه، بهبود و تطبیق پلان های آینده و سمت دهی اقتصادی آن استفاده اعظمی صورت خواهد گرفت. وزارت تجارت با در نظرداشت معضلات موجود در قبال سکتور خصوصی لازم دید تا این کنفرانس را به منظور تقویه تجارت و جهت شناسایی فرصت ها و چالشهای تجاری در بازار های داخلی و خارجی در ولایت کندهار برگزار نماید و از یافته های این کنفرانس برای پلان گذاری های دقیق آینده و رسیده گی به مشکلات متذکره استفاده می شود»

بعد از ختم کنفرانس هیئت از وضعیت پارک صنعتی ولایت کندهار به طور نمونه از فابریکۀ پروسس و بسته بندی میوه تازه (کند فروت پروسس کمپنی) و از فابریکه لبنیات (ملکو) بازدید کرده و مشکلات پارک صنعتی را یادداشت نمود. قابل یاد آوریست که در فابریکه های مذکور مطابق استندرد جهانی پروسس و بسته بندی صورت میگیرد و در بازار های خارجی و داخلی دارای مارکیت خوب میباشند.

در اخیر با اغتنام از فرصت، هیئت به اتاق تجارت وصنایع ولایت کندهار رفته و از نزدیک فعالیت های اتاق کندهار را مشاهده کرده، مشکلات و پیشنهاد های تاجران و سرمایه گذاران را که به اتاق کندهار رسیده بود را نیز یادداشت کرده و وعده سپرد تا در رفع چالش ها همکاری نماید.