ملاقات هیئت رهبری اتاق با معاونین منتخب جدید ولسی جرگۀ کشور

اعضای هیئت رهبری اتاق تجارت وسرمایه گذاری افغانستان و اتاق کابل و همچنان تعدادی از اعضای سکتور خصوصی روز شنبه مورخ 15 سرطان 1398 با محترم امیرخان یار معاون اول و محترم احمدشاه رمضان معاون دوم ولسی جرگه در مقر پارلمان کشور ملاقات کرده و ضمن اظهار تبریکی به مناسبت انتخاب ایشان به سمت معاونین منتخب ولسی جرگۀ افغانستان، پیرامون مشکلات سکتور خصوصی نیز صحبت نمودند.

در این ملاقات، اعضای هیئت رهبری اتاق، راه یافتن تعداد زیادی از تاجران و سرمایه گذاران کشور را به حیث نمایندگان منتخب مردم در ولسی جرگه یک موفقیت بزرگ برای سکتور خصوصی خوانده و با یادآوری از یکسلسله مشکلات و چالش های موجود سکتور خصوصی در بخش تصویب قوانین از جمله قانون مالیات برعایدات، ابراز امیدواری کردند که ولسی جرگۀ جدید بتواند این قانون را مور تصویب قرار داده و چالشهای موجود را رفع کند.

معاونین ولسی جرگه کشور، ضمن سپاسگزاری از تشریف آوری اعضای رهبری اتاق و تاجران کشور به مقر پارلمان افغانستان، وعده سپردند که بعد از انتخاب کمیسیون های ولسی جرگه، در اولین جلسات خویش روی مشکلات مطروحه از سوی رهبری اتاق و سکتور خصوصی بحث خواهند نمود تا این مشکلات رفع گردد.