نشست اتاق با مسئولین سکتور غذا پیرامون قیم مواد غذایی در مارکیت ها، برگزارشد

با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و افزایش قیم مواد غذایی و همچنان نگرانی مردم از این ناحیه، اعضای هئیت رهبری اتاق تجارت وصنایع افغانستان نشستی را با رؤسای اصناف و اتحادیه های وارد کنندگان، مسئولین سکتور غذا و مواد اولیه برگزار کرده و وضعیت موجوده بازار ها و راه حل آنرا مورد بحث و ارزیابی قرار دادند.

محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق، ضمن اظهار خوش آمدید به حاضرین در این نشست، در رابطه به تدابیری که اتاق در هماهنگی و همکاری تاجران و وارد کنندگان مواد اولیه همه ساله به مناسب ماه مبارک رمضان اتخاذ می نماید تا از بلند رفتن قیم جلو گیری شود، صحبت نموده، گفت: ما تلاش می نمائیم تا در ماه مبارک رمضان نه تنها از فزایش قیم مواد غذایی جلوگیری کنم، بلکه تمامی سعی و تلاش خود را به خرج می دهیم تا به نرخ ارزانتر مواد غذایی را به مردم عرضه کنیم.

آقای مومند افزود: "اخاذی در مسیر شاهراه ها و عدم تطبیق قوانین از جمله مشکلاتی اند که بالای نرخ اولیه و مواد غدایی تأثیرات خود را می گذارند و بار آنرا عمدتاً مستهلکین به دوش می کشند، اما با آن هم از واردکنندگان محترم خواهش من اینست به دلیل اینکه نرخ مواد در مارکیت های جهان بلند نرفته و حتی در قیمت روغن طی یکی دو روز اخیر فی تن 20 دالر کاهش به عمل آمده است، بناءً تا حدی که در توان داریم باید از افزایش قیم به خصوص محصولاتی که در داخل کشور تولید می شوند، جلوگیری کنیم."

محترم الحاج نظام الدین تاج زاده رئیس کمیته مواد غذایی و عضو هیئت مدیره اتاق، گفت: "طوریکه مشاهده می گردد در مارکیت های جهانی قیمت ها افزایش نیافته، بلکه تقاضای زیاد مردم در مارکیت های داخلی سبب شده تا پرجون فروشان از این وضعیت به نفع خود استفاده کنند." وی علاوه کرد همین اکنون ما در قیمت هر کارتن روغن 20 سنت کاهش آورده ایم و در نظر داریم تا به مناسبت ماه مبارک رمضان هزاران کارتن روغن را برای فامیل های بی بضاعت توزیع کنیم. آقای تاج زاده نیز از پرچون فروشان خواست در فروشات خود با رعایت انصاف مواد را به مردم عرضه کنند.

محترم محمد حسن سپاهی رئیس اتحادیه ملی پیشه وران، دلیل عمده تغییرات در نرخ بعضی از مواد اولیه را کاهش ارزش افغانی در مقابل دالر امریکایی و همچنان تقاضای بیش از حد مردم در ماه مبارک رمضان عنوان کرد. وی افزایش نرخ بعضی از تولیدات ایرانی مانند چالکیت را مربوط به افزایش قیمت در خود آن کشور دانسته و از ثابت بوده قیم نان، گوشت، آرد، برنج و همچنان پایین آمدن قیمت ترکاری به خصوص پیاز و رومی که به علت مسدود بوده جاده ها در ایام یک هفته رخصتی افزایش یافته بود، اطمینان داد.

محترم حاجی اخترمحمد رئیس اتحادیه میوه و سبزیجات و همچنان تعدادی از تاجران وارد کنندۀ مواد غذایی و اولیه، اتحادیه های عرضه کننده مواد اولیه، هر کدام درمورد علت افزایش قیمت ها وچالش هایی که به آن مواجه اند توضیح داده و در اخیر به رهبری اتاق و مردم کشور اطمینان دادند تا از بلند رفتن مواد غذایی و اولیه جلوگیری نمایند.

در اخیر، محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی هیئت عامل اتاق، طی صحبت های خود هدف از تدویر این نشست را جلب هم‌سویی و توافق میان اتاق و اتحادیه ها، انجمن ها، کوپراتیف ها و وارد کنندگان مواد غذایی به منظور حفظ و کاهش قیم مواد غذایی خوانده و جمعبندی خود را از نشست امروزی با در نظرداشت صحبت هایی که از سوی هیئت رهبری اتاق، تاجران، و نمایندگان اصناف مختلف صورت گرفت، در چهار بخش (اخاذی های مسیر شاهراه ها، عدم تطبیق قوانین، افزایش نرخ اسعار خارجی و میزان عرضه و تقاضا) خلاصه کرد که این مواد روی افزایش قیم تأثیر گذاشته است. وی از وعده و اطمینان اعضای اشتراک کننده در این نشست، در قسمت ثابت نگهداشتن و حتا کاهش قیم مواد، ابزاز خرسندی نموده و با آنهم به نمایندگی اتاق از عرضه کنندگان و فروشندگان مواد عذایی مجدداً تقاضا به عمل آورد تا حد ممکن در پایین آوردن قیم تلاش نمایند.

قابل یاد آوریست که اعضای سکتور خصوصی درمشورت با اتاق تجارت و صنایع افغانستان بطور انفرادی به کمک مردم پرداخته و هزاران فامیل را در سراسر کشوراز طریق توزیع مواد اولیه کمک کرده واین پروسه همچنان ادامه دارد.