افتتاح نمایندگی واردات مبلایل (دک هامز) توسط احمدیار گروپ

محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز پنجشنبه مورخ 5 ثور 1398 نمایندگی انحصاری واردات مبلایل «دک هامز» توسط احمدیار گروپ را افتتاح کرد.

آقای مومند گفت: "مبلایل «دک هامز» محصول تولیدی یکی از کمپنی های مشهور کشور انگلستان می باشد که از حدود 120 سال قبل بدینسو به افغانستان وارد می گردید و بنا بر دلایلی چند سال متوقف شده بود، بار دیگر واردات آن توسط احمدیار گروپ آغازگردید." وی افزود :"قرار است مبلایل دک هامز در افغانستان بسته بندی و به بازار عرصه گردد. تورید و بسته بندی مبلایل مذکور در شهر کابل صورت خواهد گرفت و با افتتاح 10 نمایندگی در ولایات، زمینه اشتغال برای 1000 تن را نیز فراهم خواهد ساخت.