هفتاد وهفتمین جلسه کمیته اجرائیه و بیست و سومین اجلاس عمومی اتاق سارک در شهر کتمندو برگزار گردید

رهبران تجارتی کشور های جنوب آسیا (سارک) اجلاس اجرائیوی اتاق تجارت و صنایع سارک را به هدف ایجاد و توسعه همکاری های اقتصادی در منطقه و میان کشور های عضو به تاریخ 12 ثور سال روان در شهر کتمندوی نیپال با حضور رئیس پارلمان فدرال نیپال، سفرای مقیم، رئیس و معاونین اتاق های تجارت و صنایع کشور های عضو سارک تدویر نمودند.

محترم کریشنا بهادر ماهارا، رئیس پارلمان فدرال نیپال منحیث مهمان ویژه، این اجلاس را افتتاح نموده گفت: "ابتکارات انجام شده توسط اتاق تجارت و صنایع سارک برای همگرایی منطقوی ما را در دستیابی به اهداف سارک کمک خواهد کرد." وی همچنان از نقش اتاق تجارت و صنایع سارک برای تقویت روابط تجارتی و اقتصادی میان  کشور های جنوب آسیا قدردانی نموده علاوه نمود که  اتاق سارک باید اقدامات لازم را جهت جلب و انکشاف سرمایه گذاری مستقیم خارجی در منطقه روی دست گیرد.

متعاقباً محترم روهان ایدریسنگه، رئیس اتاق تجارت و صنایع سارک ضمن اظهار خوش آمدید به اشتراک کنندگان جلسه، افزود: "رهبران سکتور خصوصی جنوب آسیا نیاز به همگرایی عمیق تر در منطقه دارند که همکاری های منطقوی، اتصال و جریان آزاد مردم با آوردن تسهلات بیشتر در قسمت صدور ویزه برای توسعه اقتصادی منطقه ضروری بوده و ما باید به طور جمعی برای تقویت و همگرایی منطقوی تلاش نمائیم."

محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی اتاق و معاون اتاق تجارت و صنایع سارک که به نماینده گی اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این جلاس اشتراک نموده بود، پیرامون همگرایی منطقوی صحبت نموده، گفت: "دستیابی به همگرایی منطقوی امر مطلوب برای همه کشور ها بوده و این امر تنها با اتخاذ سیاست های مطلوب منجمله ایجاد تسهلات بیشتر در صدور ویزه سارک و تطبیق مواد موافقتنامه تجارت آزاد جنوب آسیا (سفتا) بدست آمده می تواند." وی، موانع گمرکی و موانع غیر تعرفه‌یی را از مشکلات عمده  سد راه  تجارت میان کشور های جنوب آسیا عنوان نمود.

سپس طبق آجندا، بحث داخل کمیته ها آغاز گردیده و تبادل نظریات در کمیته های ده گانه مالی، منابع بشری، اصلاح اساسنامه، صندوق توسعه سارک، کنفرانس رهبران تجارتی سارک، انجمن سرمایه گذاری و نمایشگاه، شورای زنان متشبث سارک، شورای جوانان متشبث سارک، شورای شرکت های کوچک و متوسط سارک و شورای مخابرات و تکنالوژی معلوماتی سارک ادامه یافت. در ادامه هر کشور عضو اتاق سارک  به نوبه خویش پیرامون  کارکرد ها و برنامه های خود برای بهبود همگرایی اقتصادی میان کشور های عضو سارک صحبت نمود.

در اخیر، ریاست شورای زنان متشبث سارک (شوویک) به اتاق تجارت و صنایع افغانستان محول گردید. شایان ذکر است که ریاست دوره‌یی این شورا را قبلاً محترمه رفا مصطفی از اتاق تجارت و صنایع سریلانکا به عهده داشت که اینک ریاست آنرا از طرف افغانستان محترمه منیژه وافق رئیس اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان و معاون شورای زنان متشبث سارک بدوش خواهد گرفت. در ضمن،  قرار شد تا در آینده نزدیک مراسمی رسمی با اشتراک رئیس و معاونین اتاق تجارت و صنایع سارک جهت محول نمودن ریاست این شورا به افغانستان در کابل برگزار گردد.

در حاشیه این اجلاس، هیئت اتاق تجارت و صنایع سارک با نخست وزیر کشور نیپال محترم کدگا پرساد شرما اولی، در کاخ صدارت آنکشور ملاقات نمودند. محترم اولی، روی تلاش ها برای رفاه و سعادت مردم کشور های جنوب آسیایی تاکید نموده، افزود: جنوب آسیا سرزمین دانش و نیز غنی از منابع سرشار طبیعی است و حالا زمان مناسب برای دستیابی به رفاه در منطقه رسیده است و میتوان جهش بزرگی را با داشتن جمعیت کثیری از جوانان، در منطقه ایجاد کرد."

در سال 1985 زمانیکه سازمان انجمن همکاری های منطقوی جنوب آسیا (سارک) توسط هشت کشور از قبیل: بنگله دیش، هندوستان، پاکستان، نیپال، بوتان، مالدیف، سریلانکا و افغانستان ایجاد گردید، دولت های کشور های عضو تصمیم گرفتند که فعالیت های تجارتی تنها توسط دولت انجام شده نمیتواند و مسایل تجارتی باید به سکتور خصوصی کشور ها محول گردد که سر انجام اتاق تجارت و صنایع سارک در سال 1993 تاسیس گردید. و با گذشت 25 سال از ایجاد این اتاق تمام کشور های جنوب آسیا با هم یکجا کوشیدند تا با تقویت و همبستگی برای ایجاد کسب و کار در منطقه و فرامنطقه کمک نمایند.