(گفتمان ملی سکتور خصوصی پیرامون پروسۀ صلح افغانستان) در کابل برگزار شد

اتاق تجارت و صنایع افغانستان، به منظور ارائه موضعگیری رسمی سکتور خصوصی در پروسۀ ‏صلح افغانستان، گردهمآیی بزرگی را تحت عنوان «گفتمان ملی سکتور خصوصی پیرامون پروسۀ صلح در افغانستان» با اشتراک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح، اعضای رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اتاق کابل، رؤسای اتاق های زنان، صنایع و معادن، فدراسیون ها، اتحادیه ها، انجمن ها و بیش از 300 تن از نمایندگان سکتور خصوصی از سراسر کشور که حدود 100 تن آنرا نمایندگان ولایات مختلف تشکیل می دادند، به روز سه شنبه مورخ 3 ثور سال روان در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار نمود.

محترم الحاج محمد یونس مومند معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق، تشریف آوری مهمانان را به این گفتمان مهم خیر مقدم گفته و اظهار خرسندی کرد که سکتور خصوصی یک چنین گردهمآیی بزرگ و با اهمیت را ترتیب نموده است. وی صلح را آرزوی هر افغان خوانده و سکتور خصوصی را سفیر صلح نامید. آقای مومند، جنگ را عامل بدبختی و عقب ماندگی در کشور دانسته و رشد و ترقی را وابسته به صلح پایدار توصیف کرد.

محترم محمد عمر داود‌زی رئیس دارالانشای شورای عالی صلح، از تدویر این گردهمایی مهم توسط اتاق و سکتور خصوصی قدردانی نموده و از رهبری اتاق خواست تا یافته های این گفتمان را با شورای عالی صلح شریک سازد. ایشان در رابطه به پروسه صلح و آمادگی کامل برای برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، همه شمول بودن و نتیجۀ مثبت آن در راستای تأمین صلح مفصلاً صحبت کرده و از مساعد شدن شرایط و ارادۀ جهانی و منطقوی برای آمدن صلح در افغانستان اطمینان داد.

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق، آمدن صلح به خصوص صلح پایدار در کشور را در تامین رفاه و زندگی مردم و همچنان در جهت سرمایه گذاری و فعالیت های سکتور خصوصی مهم توصیف کرده، افزود: "طوریکه سروی های اتاق نشان می دهند، بزرگترین چالش در برابر فعالیت های سکتور خصوصی و رشد سرمایه گذاری، نبود امنیت، بی ثباتی سیاسی و با استفاده از این وضعیتِ نا مناسب اخاذی ها، اختطاف ها، از جمله مشکلاتی اند که دامنگیر سکتور خصوصی بوده و مانع فعالیت های آنان می شوند.

آقای نصرت ضمن تقدیر از تلاش های حکومت، شورای عالی صلح و همکاران جامعۀ بین المللی در راستای آوردن صلح در کشور، از خوش بینی ها و نگرانی های سکتور خصوصی در قبال آن نیز یادآور شد. وی با نظرداشت نقش مثبت و بی طرفانه سکتور خصوصی در پروسه صلح، بر تدویر یک جرگۀ کوچک متشکل از نمایندگان تمام سکتور ها که در زیر یک چتر گردهم آمده و با تدوین و انکشاف یک سند واحد که مبین موقف رسمی سکتور خصوصی باشد را مهم و ضروری دانست. آقای نصرت علاوه کرد که در این سند سکتور خصوصی نگرانی ها و پیش شرط های خویش را به مثابه خطوط سرخ فعالیت خود شناسایی کرده و به حکومت، شورای عالی صلح، جامعۀ جهانی و حتا به جانب طالبان رسماً ارائه خواهد کرد تا آنرا به شکل جدی مدنظر گرفته و متمم مذاکرات قرار دهند.

رئیس عامل اتاق، دستاورد های سکتور خصوصی را طی 18 سال گذشته چشمگیر خوانده و از میلیاردها دالر سرمایه گذاری در بخش های مختلف و صدها هزار جای کار نام برد که به طور نمونه در سه مورد( در بخش بانکداری 34 میلیارد افغانی سرمایه گذاری و 42 میلیارد افغانی قرضه به متشبثین و در بخش مخابرات دو و نیم میلیارد دالر سرمایه گذاری، در بخش تحصیلات عالی 131نهاد تحصیلی خصوصی که برای 183 هزار محصل زمینه تحصیلات را فراهم کرده اند)، متذکر شد. وی، تضمین دوام سرمایه گذاری های درازمدت، عدم تبعیض در تشبثات میان مردان و زنان، سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، حفظ سیستم بانکداری اسلامی و مروج، تضمین دوام برنامه های تشویقی برای تجارت و سرمایه گذاری ها و تامین روابط خوب با همسایه ها را به عنوان پیش شرط ها و خطوط سرخ سکتور خصوصی در مذاکرات صلح نام برد.

به همین ترتیب محترمه منیژه وافق رئیس اتاق زنان و محترم شیرباز کمین زاده رئیس اتاق صنایع و معادن، در سخنرانی های شان بر دوام فعالیت های زنان و بر توجه به نقش و جایگاه سکتور خصوصی در بخش های مختلف تاکید نمودند.

در بخش دوم این گردهمآیی، گروپ های کاری در سکتور های: (1- صنعت و معادن2- زیربنا و ساختمان 3 – خدمات 4- زراعت و تجارت 5- زنان تجارت پیشه)، تشکیل گردیده و در پایان موضعگیری رسمی خود را در مورد پروسۀ  صلح افغانستان تشریح نمودند.

در اخیر محترم الحاج خانجان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق، ضمن قدردانی از سهمگیری گسترده و فعال سکتور خصوصی در ابراز نظر پیرامون پروسۀ صلح، ارزیابی و جمع بندی خویش را از مجموع یافته های گروپ های کاری ارائه کرد. نتیجه کار گروپی در بخش های مختلف را بسیار رضایت بخش و همه جانبه خوانده و از تلاش های خود منحیث نماینده سکتور خصوصی در شورای عالی صلح به خصوص حفظ دستاورد های آن و انتقال نظریات، پیش شرط ها و خواست های سکتور خصوصی به رئیس جمهور کشور، شورای عالی صلح و حتا مخالفین، اطمینان داد. اقای الکوزی تشویش ها، نگرانی ها و خواست گروپ های پنجگانه فوق الذکر را در رابطه به صلح یکسان خوانده و نتیجه آنرا حفظ دستاوردهای فعلی و دوام آن در بخش مختلف عنوان کرد.