کنفرانس آگاهی دهی سیستم تیر (TIR) در کابل برګزار شد

وزارت ترانسپورت، به منظور آگاهی دهی و ارتقای ظرفیت مسئولین شرکت ها و اتحادیه های ترانسپورتی، در مورد چگونگی استفاده از سیستم تیر (TIR)، کنفرانسی را به روز سه شنبه مورخ 13 حمل سال روان خورشیدی با حضور داشت مقامات عالی رتبه دولتی و سکتور خصوصی در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار نمود.

محترم الحاج محمد یونس مومند، معاون تجارتی هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان که به نمایندگی از اتاق در این نشست اشتراک ورزیده بود، طی سخنانی به تاریخچه و اهمیت سیستم تیر در کشور اشاره نموده، گفت: "کنوانسیون تیر (TIR) یکی از موفق ترین و در عین زمان محفوظ ترین و قابل اعتماد ترین کنوانسیون های ترانسپورت بین المللی و سیستم ترانزیتی گمرکی موجود در جهان می باشد. هدف عمده و اساسی کنوانسیون تیر (TIR ) فراهم ساختن تسهیلاتی گمرکی با استفاده از شیوه های حمل و نقل، بالخصوص حمل و نقل از طریق جاده می باشد."

آقای مومند، در ادامه صحبت های خویش بر اهمیت تطبیق این سیستم در کشور و همکاری ادارات ذیربط در زمینه، تاکید نموده افزود: "از سال 2013 بدین سو اتاق تجارت وصنایع افغانستان 103 کارنت تیر را به مقصد ترکیه، هندوستان، ایران، تاجکستان، قزاقستان و قرغیزستان صادر نموده است، حالانکه در همین فاصله زمانی بیش از 4000 موتر تحت سیستم تیر از کشور های مختلف منجمله قزاقستان، ترکیه، ایران، بلاروس، ایتالیا، لتوانیا، اکراین، روسیه و بلاروس به کشور مواصلت ورزیده اند."

آقای مومند، چالش های عمده پیرامون تطبیق این سیستم را طوری ذیل خلاصه نموده و طالب همکاری ادارات ذیدخل در قسمت رفع این چالش ها گردید.

-      عدم همکاری جدی ادرات ذیربط در تطبیق سیستم تیر و فراهم سازی زمینۀ استفاده از این سیستم در افغانستان؛

-       عدم موجودیت موافقتنامه های دوجانبه و چند جانبه ترانسپورتی با کشورهای عضو کنوانسیون تیر جهت چگونگی استفاده از سیستم تیر و

مشخص نمودن شرایط رفت و آمد وسایط نقلیه جاده‌یی تحت شرایط این سیستم؛

-      عدم موجودیت پالیسی تجارتی جهت تشویق عوامل حمل برای استفاده از سیستم تیر؛

-     مشکلات دریافت رود پاس برای وسایط نقلیه افغانی تحت سیستم تیر از کشورهای عضو کنوانسیون تیر به دلیل عدم هماهنگی و تعیین شرایط دریافت رود پاس از نمایندگی های سیاسی کشورها  عضو کنوانسیون تیر و یا حین ورد در مرز های کشورهای عضو؛

-      مشکلات صدور ویزه برای رانندگان وسایط نقلیه افغانی که تحت سیستم تیر فعالیت می نمایند؛

-      بارگیری تُناژ بلند وسایط نقلیه جاده‌یی و اجازه سیر و حرکت روی جاده های کشور؛

-      عدم اگاهی کافی از سیستم تیر در سکتور عامه و خصوصی.

محترم امام محمد وریماچ، معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت با حضور در این ورکشاپ گفت، با فعال شدن سیستم تیر  (TIR) محموله های ترانزیتی و ترانسپورتی افغانستان بدون طی مراحل سیستم های مغلق گمرکی و بدون توقف طولانی مدت، از بنادر مرزی ترانزیت میشوند و با استفاده از این سیستم ترانزیت، میان کشور های عضو رونق یافته و باعث رشد و شکوفایی صنعت و صادرات افغانستان خواهد شد.

در ادامه، شماری از مسئولین شرکت های ترانسپورتی، در رابطه به فرصت ها، چالش ها و مزایایی سیتم تیر صحبت نموده و پریزینتیش که توسط مسئولین اتاق آماده گردیده بود به حاضرین مجلس ارائه گردید.

در اخیر بعد از بحث های همه جانبه اقای وریماچ ضمن نتیجه گیری از این ورکشاپ اعلام داشت که وزارت ترانسپورت در نظر دارد به زودی در تمام ولایت های افغانستان ورکشاپ های آگاهی دهی از سیتم تیر را در هماهنگی با اتاق تجارت و صنایع افغانستان برگزار نماید.