نشست رؤسای اتاق و سازمان بین المللی کار در افغانستان و بحث پیرامون موضوعات کاری

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان، روز سه شنبه مورخ 7 حوت 1397 با محترم منظور خالق رئیس عمومی سازمان بین المللی کار در افغانستان (ILO) ملاقات کرده و روی یکسلسله موضوعات کاری بحث نمودند.

این نشست که در دفتر کاری ریاست هیئت عامل اتاق برگزار شد و محترم شفیق الله عطایی معاون پالیسی و تخنیکی هیئت عامل اتاق نیز حضور داشت، پیرامون چند موضوع کاری از جمله: 1- اشتراک گستردۀ اتاق تجارت و صنایع افغانستان به نمایندگی از کارفرمایان در یکصد و هشتمین کنفرانس بین المللی سالانۀ کار که قرار است در ماه جون سال روان میلادی در جنیوا تدویر یابد؛ 2- برگزاری یک کنفرانس به شکل گفتگو های چند جانبه به خاطر ابراز نظر روی تطبیق راپور ارائه شده از سوی  (ILO)در رابطه به آینده کار در کشورها و بحث روی نحوۀ تطبیق و استفادۀ راپور، میان سکتور کارفرمایان با همکاری سازمان بین المللی کار در آینده نزدیک؛ 3- موضوع بازید معاون(ILO)  از افغانستان و ملاقات با آن و همچنان روی یکسلسله همکاری های مشترک و تدویر برنامه های آموزشی مانند برنامه های (SIYB)، میان طرفین بحث همه جانبه صورت گرفت.