امضای تفاهمنامۀ همکاری میان اتاق های افغانستان و جمهوری چک

محترم عتیق الله نصرت رئیس هیئت عامل اتاق تجارت وصنايع افغانستان، به ادامه سفر خویش به جمهوری چک جهت اشتراک در همایش اقتصادی، کنفرانس تواصل تجارتی، بازدید از کمپنی های صنعتی و نمایشگاه محصولات زراعتی و مالداری، تفاهمنامۀ همکاری های مشترک سکتور خصوصی افغانستان و جمهوری چک را در حضور داشت سفرای هر دو کشور با اتاق تجارت وصنايع چك در شهر پراگ به امضاء رسانيد.

هدف از امضای این تفاهمنامه، توسعۀ روابط تجارتی و سرمایه گذاری سکتور خصوصی هردو کشور می باشد، زیرا اتاق به عنوان نماینده سکتور خصوصی افغانستان در نظر دارد با کشور های مختلف جهان از جمله جمهوری چک که در گذشته روابط خوب و دوستانه داشته است، مناسبات خود را در بخش های اقتصادی و تجاری گسترش داده و گامهای مؤثر را در جهت جلب سرمایه گذاری های مشترک بردارد و مطمئناً امضای این تفاهمنامه میتواند آغاز خوبی در این راستا باشد.

رئیس هیئت عامل اتاق ضمن امضای این تفاهمنامه، پيرامون فرصت های موجود سرمایه گذاری در افغانستان، به اعضاى رهبری اتاق جمهوری چک معلومات مفصل ارائه نموده و از اعضاى سكتور خصوصى آن كشور غرض سرمايه گذارى در افغانستان دعوت بعمل آورد.

قابل ذکر است كه اتاق تاکنون توانسته است در 15 کشور جهان نمایندگی و وابسته های تجارتی و با 13 کشور خارجی اتاق های مشترک را ایجاد نماید؛ اتاق عضویت 7 نهاد بین المللی را کسب کرده، با 15 نهاد بین المللی و بیشتر از 30 کشور جهان تفاهمنامه های همکاری را به امضاء رسانیده است.