همایش بزرگ (تحول آینده افغانستان از طریق غنی سازی مواد غذایی) برگزار شد

همایش بزرگ تحت عنوان " تحول آینده افغانستان از طریق غنی سازی مواد غذایی"جهت آگاهی دهی و دادخواهی در مورد غنی سازی مواد غذایی در کشور، به تاریخ 30 قوس ۱۳۹۵ در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار شد.

این همایش که توسط اتاق تجارت و صنایع افغانستان، وزارت صحت عامه افغانستان و اتحاد جهانی برای بهبود تغذیه (GAIN) در هماهنگی با وزارت های زراعت، مالداری و آبیاری و تجارت و صنایع افغانستان به منظور جلوگیری از شیوع امراض در اطفال و رشد جسمی و ذهنی آنان، همایش فوق را به همکاری تخنیکی و مالی نهاد کمک های بین المللی ایالات متحده امریکا برای توسعه جهانی(USAID) و کمک های تخنیکی سازمان جهانی صحت، سازمان اطفال ملل متحد(UNICEF)، زراعت و تغذیه جهانی(FAO) و بانک جهانی در افغانستان برگزار گردید، مقامات عالیرتبه حکومتی، هیئت رهبری اتاق، نمایندگان بعضی از سفارت خانه های خارجی، نمایندگان تعدادی از مؤسسات بین المللی و جمع کثیری از متشبثین و اعضای جامعه سکتور خصوصی اشتراک نموده بودند که محترم احمد ضیا مسعود نماینده فوق العادۀ رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، محترم الحاج خان جان الکوزی معاون اول هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان، محترم فیروز الدین فیروز وزیر صحت عامه، محترم اسدالله ضمیر وزیر زراعت، مالداری و آبیاری، محترمه غزال حبیب یار صافی وزیر معادن و پطرولیم، محترم داکتر محب الله وحدتی رئیس عمومی اداره اتحاد جهانی برای بهبود تغذیه، محترم مایک لورنزن رئیس سازمان جهانی غذا، محترم عبدالواسع حقیقی مشاور اتاق و محترم الحاج احمد توفیق داوری معاون هیئت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان سخنرانی نمودند.

محترم احمدضیأ مسعود موضوع غنی سازی مواد عذایی را مهم خوانده گفت: "کشور ما طی سالیان متمادی با مشکلات فراوان مواجه بوده و این مشکلات نابسامانی مانع آن گردیده تا نتوانیم یک جهش فرهنگی داشته و به رشد اجتماعی و اقتصادی برسیم. این مشکلات حوزه های مختلف اجتماعی و اقتصادی ما را متضرر ساخته است، به خصوص نبود مواد غذایی با کیفیت مطابق به نیازمندی مردم ما یکی از مشکلاتی بوده  که همواره با آن مواجه بوده ایم."

آقای مسعود، نقش غنی سازی مواد غذایی را در بهبود وضعیت صحی و جسمی کودکان، زنان و جوانان مفید توصیف نموده و از پیامد های مثبت مواد غذایی با کیفیت روی اقتصاد مردم نیز یادآوری نمود.

محترم الکوزی ضمن اظهار خوش آمدید به مهمانان روی نقش سکتور خصوصی در غنی سازی مواد غذایی تاکید نموده گفت: "می خواهم توجه شمارا به نکاتی چند پیرامون غنی سازی مواد غذایی جلب نمایم؛ نقش سکتور خصوصی در راستای غنی سازی مواد غذایی روز تا روز بیشتر محسوس می گردد؛ مسئله غنی سازی مواد غذایی در کشور های پیشرفته از سالیان متمادی معمول بوده اما با تأسف در افغانستان طوریکه لازم است به آن توجه صورت نگرفته؛ در اثر تفاهمنامه ایکه با دفتر گین صورت گرفته است یک بورد رهبری متشکل از نمایندگان اتاق، وزارت صحت عامه، وزارت زراعت، وزارت تجارت ایجاد شده است که از سوی نهاد های ملی و بین المللی نظارت خواهند شد."

آقای الکوزی علاوه کرد، مطابق سروی های انجام شده، افغانستان با کمبود مواد خوراکی غنی شده مواجه می باشد که باعث بروز امراض در اطفال، زنان و جوانان شده است. ایشان از سکتور خصوصی تقاضا به عمل آورد که در بخش تولید، تورید و عرضه مواد غذایی روی غنی سازی آن با مواد معدنی، ویتامین ها و منرال ها توجه جدی نمایند.

محترم فیروز الدین فیروز همایش غنی سازی مواد غذایی را که مستقیماً به صحت انسان رابطه دارد، مهم خوانده گفت: "در افغانستان 40حدود درصد اطفال زیر پنج سال مصاب به سؤتغذی مزمن و 10 در صد به سؤتغذی حاد مبتلا می باشند؛ 50 درصد اطفال  بین سنین 6 الی 59 ماهه مصاب کمبود ویتامین A و حدود 81 درصد دیگر شان مقادیر کافی ویتامین دی از طریق غذای روزمره شان اخذ نمی نمایند و حدود 44 درصد اطفال کمتر از پنج سال و خانمها مصاب به کمخونی اند."

آقای فیروز، ختم تمام اشکال سؤتغدی الی سال2030 میلادی را از برنامه های این وزارت عنوان نمود.

محترم اسدالله ضمیر، روی برنامه های درازمدت وزارت زراعت، مالداری و آبیاری اشاره نموده و در این رابطه از برنامه پنج ساله این وزارت به خصوص روی موضوع خودکفایی در زمینه گندم و برنامه انکشافی باغداری و مالداری، رشد محصول سویابین در کشور و همچنان تهیه پالیسی مصؤنیت غذایی از سوی این وزارت نیز یادآوری کرد.

محترمه غزال حبیب یار صافی، روی کمبود آیودین در مواد غذایی و نحوه غنی سازی با آیودین از طریق نمک یادآوری نموده و تولید نمک در افغانستان را حدود 300 هزاز تن خواند که به گفته خانم صافی حدود 10 درصد از مردم به نمک آیودین دار دسترسی دارند.

غنی سازی مواد غذایی به عنوان مؤثرترین و ارزانترین راه برای کاهش شیوع امراض سؤتغذی شمرده میشود و در دراز مدت میتواند به صورت پایدار موجب کاهش امراض سؤتغذی و کاهش شیوع آنها در جمعیت یک کشورگردد. غنی‌سازی مواد غذایی با ویتامین‌ها و منرال ها می‌تواند اثر مفیدی در پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از فقر برخی ویتامین ها داشته باشد. در نتیجه نرسیدن آنها به بدن در دراز مدت، آثار و پیامد های زیانبار متعددی را بدنبال خواهند داشت، چنانچه کمبود برخی از ویتامین ها مثل آهن و آیودین عواقب بسیار شدید و حتی کشنده ای را در پی دارند.

به منظور تطبیق غنی سازی تولیدات داخلی و مواد غذایی اولیه‌ی وارداتی از قبیل آرد گندم، روغن و نمک، بورد مشترکی برای تحقق این هدف ایجاد گردیده است و سکرتریت این بورد در ساختار اتاق تشکیل و در بخش های ترویج غنی سازی تولیدات داخلی و واردات فعالیت می نماید.

اتاق تجارت و صنایع افغانستان بدین باور است که برنامه غنی سازی آرد گندم، روغن و نمک از یکطرف در جهت بهبود حالت صحی کودکان و مردم سودمند می باشد و از جانب دیگر با وقایه در مقابل امراض ناشی از کمبود مواد فوق الذکر، برای رشد وضعیت اقتصادی خانواده هایی که از مشکل اقتصادی رنج می برند نیز مؤثر واقع خواهند شد. اتاق از آنعده تاجران و وارد کنندگانی که در بخش تولید و تورید مواد غذایی مصروف هستند تقاضا به عمل می آورد تا در بخش های مربوطه شان موضوع غنی سازی مواد خوراکی را جداً مدنظر گیرند.