په افغانستان کې د نړېوال ټرانزيټ سيسټم (TIR) فعال شو

د نړېوال ټرانزيټ سیسټم د ټرانسپورټ او ملکي هوانوردۍ، ماليې وزارت، سوداګرۍ وزارت او  نورو دولتي چارواکو او همدا ډول د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو اتاق د مشرتابه پلاوي، د (IRU) یا واټ نړېوال بنسټ استازو، په کابل کې د بهرنيو هېوادونو سفارت خونو استازو او ملي سوداګرو او پانګوالو په وړاندې پرانستل شو.

دانلود