په کابل کې د روغتيا لومړی نړېوال ننداتون جوړ شو

د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو اتاق د عامې روغتيا وزارت د فارمسې چارو د رياست او شميم یاري شرکت په همکارۍ او همغږۍ د ستاره شهر په هوټل کې د ۱۳۹۲ د وږي د ۱۲- ۱۵ نېټې د روغتيالومړی نړ ېوال نندارتون جوړ کړ.

دانلود