د 1392 کال د خبرپاڼې دوهم ګڼه

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- په کابل کې د افغانستان – قزاقستان د سوداګریز کنفرانس تر سره شو
- د غرجستان د لوړو زده کړې موسسې ۱۲ تنه محصلينو په اتاق کې د پرکټيک دوه تر سره کړه
- د افغانستان د سوداګرۍ او صنايعو اتاق کارکوونکو په نوي دهلي کې د FICCI د ظرفيتونو د لوړاوي په پروګرام کې برخه واخيسته

د خبرپاڼې تر لاسه کول