د ولایتي تشبثاتي اجنډاګانو د سپارښتونو په رڼا کې د سوداګرۍ او خدمتونو په وړاندې کولو کې اسانتیاوېګردی میز تر سره شوه

دغه ګردي میز د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې (ACCI)، د نړیوالو خصوصي متشبثینو لپاره مرکز(CIPE) او د کابل پوهنتون د ملي تحقیقاتو او پالیسو مرکز لخوا په انترکانتیننټال هوټل کې د لوړ پوړو دولتي چارواکو،د پارلمان غړو، د پوهنتون استادانو، سوداګرو، د خصوصی سکتور استازو، د مدني ټولنېغړو او د داخلي او نړیوالو رسنیو په حضور تر سره شوه.

دانلود