د صادراتو دوهمه ملی غونډه او د ۱۳۹۴ کال د غوره صادرونکو پېژندنه

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق د هېواد په اقتصادي وده کې د صادراتو اهمیت په پام کې نیولو سره، د « صادراتو ملي غونډه او د ۱۳۹۴ کال د غوره صادرونکو پېژندنې» ترنامه لاندې د خصوصي سکتور په ځانګړې توګه د هېواد له ګوډ ګوډ څخه د ۲۵۰ صادرونکو او د ګڼ شمېرو اړوندو وزیرانو او د خپلواکو ادارو رئیسانو په ګډون، د ۱۳۹۵ کال د وري د میاشتې په ۱۰ مه نېټه د افغانستان نوین په هوټل کې غونډه جوړه کړه.

دانلود