په هېواد کې د اوسپنې د ذوبولو د یوې لویې فابریکې د بنسټ ډبره کېښودل شوه

نن چهارشنبه د خان ستیل د اوسپنې د ذوبولو فابریکې د بنسټ ډبره د ۱۵ جریبه ځمکې په مساحت کې د ۲۵ میلیونو امریکایی ډالرو په پانګونې د دولتی لوړ پوړو چارواکو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق د مشرتابه لخوا د کابل په صنعتی ښارګوتي کې کېښودل شوه.

دانلود