د پاکستان د سفارت لخوا د روډ پاس د نه صادرېدنې له امله د تورخم په بندر کې د صادراتی توکو د ۳۰۰ لاریو درېدنه

د مني فصل رارسېدل د مېوو له حاصلاتو او بهرنیو هېوادونو ته د مېوو له صادرولو سره سمون لري. صادرونکو سوداګرو په ځانګړې توګه د تازه مېوو صادرونکو د کال په دې فصل کې تل له هغو ستونزو چې د پاکستان حکومت لخوا رامنځته کېږی، سر ټکوي.

دانلود