اتاق او د کسبګرو ملي اتحادیه پر عایداتو د مالیاتو په قانون کې د سمون غوښتونکي دي

په 1393 کال کې د مرکز زون د عوایدو ریاست پر عایداتو د مالیاتو د قانون  د 66 او 75 موادو مطابق د کوچنیو مالیه ورکونکو لپاره د مالیې د ټاکلو نوې کړنلاره رامنځته کړله چې په پایله کې د تېر کال پر مالیاتو له 200 تر 700 سلنه ډېروالی او په اټکلیزه ټوکه د مالیو ټاکل پکښې شامل دی، چې دا کار د کسبګرو د پراخې نارضایتۍ لاملی شوی دی. که څه هم دا موضوع اجراییې رئیس او د وخت له مالیې وزیر سره په بېلابېلو غونډو کې شریکې او د کسبګرو نیوکې وړاندې کړی شوی دی، خو تر اوسه یې کومه پایله ندی درلودلې. د کسبګرو ملی اتحادیه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق پر عایداتو د مالیاتو د قانون په ۶۶ او ۷۵ مادو کې د سمونونو د راوستلو غوښتونکی دی څو له کسبګرو څخه په شفافه توګه مالیه واخیستل شی.

دانلود