د 1397 کال د لړم میاشتی اتمه شمېره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- د امریکا متحده ایالاتو نړیوالې پراختیایی اداری (USAID) د چمپ پروژی وړیا مرستو غونډه په اتاق کې ترسره شوه
- د اتاق عامل پلاوي رئیس دعمان هیواد مسقط ښارکې د لارې نړیوال سازمان(IRU) په نړیوله غونډه کې ګډون وکړ
- د چین او افغانستان ترمنځ هوايي سوداګریز دهلیز د ولسمشر لخوا پرانیستل شو