د 1397 کال د وږي میاشتی، شپږمه شمېره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- دافغانستان دسوداګرۍ او صنایعو اتاق مدیره پلاوی لومړی مرستیال په روسیه کې د افغانستان سفیر سره وکتل
- په کابل کې (دڅارویو او قیمتی نباتاتو دارزښت سلسلی ) پرانستل