د 1397 کال د غویي او غبرګولې میاشتو، دریمه شمېره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- د خونې د مديره پلاوي د دوهمې دورې دوه ديرشمه جلسه جوړه شوه
- د خونې د مديره پلاوي د لومړي مرستيال ناسته د پانګونې د تعليمې او روزنيزي مؤسسې د مسؤلينو سره
- په کابل کې د جمهوري قزاقستان د نوي سفير سره د خونې د عامل پلاوي د رئيس ليدنه