د 1396 کال د سلواغې میاشتی، یولسمه شمېره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- د سوداګرۍ او صناېعو خونې د مشرتابه پلاوي د دوهمې دورې ۲۹مه ناست غونډه تر سره شوه
- د شهزاده سرای د صرافانو کاربندیز پاې ته ورسېد
- د کابل سوداګریز نندارتون جوړ شو