د 1396 کال د لیندۍ میاشتی، نهمه شمېره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- خصوصي سکټور د اجرائیوي رئیسانو کنفرانس په کابل کې تر سره شوه
- د غزنې په ولایت کې د سوداګرۍ او پانګونې فرصتونه، ستونزې او د حل لارې چارې