د ۱۳۹۵کال د سلواغی میاشتی لسمه شمیره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- د افغانستان – آذربایجان سوداګریز تواصل کنفرانس په کابل ښار کې پرانېستل شو
- په کابل کې د پاکستان له محترم سفیر سره د سوداګرو ناسته تر سره شوه
- خصوصي سکتور له حکومت څخه غواړي څو مالیاتي قوانین تعدیل کړي

د خبرپاڼې تر لاسه کول