د 1395 کال د تله د میاشتی شپږم شمیره

په دې ګڼه کې به ولولئ:
- د ښاروالۍ له لوري د صنفي جوازونو وضع کول غیري قانوني دی
- د غني کولو تفاهم نامه د اتاق او د خوراک د غني کولو نړیوال اتحاد ترمنځ لاسلیک شو

د خبرپاڼې تر لاسه کول