اتاق په مزار شریف کې سوداګرو میرمنو لپاره د ظرفیت د لوړولو پروګرام برابر کړ

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق د آلمان د نړیوال پراختیا ادارې په مرسته یو درې ورځینی پروګرام د ۱۳۹۲ کال د جدي له ۱۵ می تر ۱۷ د مزار شریف د اتاق په دفتر کې د سوداګرو میرمنو د ظرفیت د لوړولو په موخه جوړ کړ.

په دې روزنیز پروګرام کې ۴۵ سوداګرو میرمنو له بیلابیلو سکتورونو څخه ګډون کړی وه، ترڅو خپل کاری مهارتونه په پروپوزل لیکلو او مدیریتي مهارتونو، سوداګریزو اړیکو او بازار موندنې په برخه کې لوړ کړي.

د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو اتاق د سوداګرو میرمنو پراختیا ته لیواله دی. له همدې کبله په پام کې لري ترڅو دغه شان روزنیز پروګرامونه د سوداګرو میرمنو د ظرفیت د لوړولو لپاره په کابل او نورو ولایاتو کې تر سره کړي.

د یادولو وړ ده چې مخکې هم اتاق د نړیوالو سازمانونو دونرانو لکه د آلمان د پراختیا اداره، د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام او نورو بنستونو په مرسته ځانګړي پروګرامونه لکه نندارتون، کنفرانس او روزنیز پروګرامونه سوداګرو میرمنو لپاره په کابل، بلخ او د هیواد نه بهر جوړ کړي دي.