د اسلامی هیوادونو د روغتیا څلورمه توریزمه غونډه د ایران په مشهد کی جوړه شوه

د اسلامی هیوادونو د روغتیا څلورم توریزم د ایران اسلامی سوداګری او صنایعو اتاق،کانونو او د روغتیا او طبی زده کړو وزارت، رضوی روغتون، په کوربه توب او د هغه هیواد د سوداګری او صنایعو اتاق په همکاری د ۱۳۹۲ کال

بشپړ متن...

VIP غړی

پلاتینیوم غړی

Azim Sahak ltd

KPC

Aria Afghan Turkman Logistic Co

Natural Stone Logo

Safi Mover Transportation Co

Salar Shakib Co

GeoChem

Azizi Bank

Onyx Pharma

Pharma One International

Almas Khalis

Abdul Rahim Baba Logistics Co

Lalpoor Mohmand Ltd

Boustan-e-Sabz

Shah Faisal Momand Ltd.

Weyar Afghan Ltd

Rai Arian Logistic Services Co

Afghan Builders Consortium

Mawj Tasweer Advertising

Deldar Zadran Ltd

Ariana Hospital

Abram Global Group of Companies

Ariana Professional Logistic

Watan Group

Golden Taj Ball

VICC

Fidha Ltd

Vice Group

Kabul Serena

Afghan United Bank

مجلی

د کاروبار د وضعیت سروې - مرغومې 1396