د کوچنیانو لپاره د درنو او خطرناکو دندو لست په ډاګه شو

د کار او ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت په نوښت د کارګرانو ملی اتحادیی، د کار نړیوال سازمان او د افغانستان د سوداګری او صنایعو اتاق په مرسته د کار قانون او مقرراتو، د کار نړیوال استندردونه او د کار د حقوقو د اصول د اسلام له لیدلوری په اړه د عامه پوهاوی په موخه د ۱۳۹۲ کال د سلواغلی په ۲۰ مه نیټه په لاره اچول شوی وه، د هغو درنو او خطرناکو دندو لست چی د کوچنیانو لپاره منع دی په ډاګه شو چی په لاندی ډول دی:

۱--  د ځمکی لاندی په کانونو کی دنده

۲ --په سازمان شوی ډول په ماشومانو باندی سوالګری

۳ -- د کثافاتو د راټولولو دنده

۴ – د روغتونونو، کثافاتو او بیکاره موادو سره دنده

۵ – د اوسپنی په غرونو کی دنده

۶ – د کثافاتو او بیکاره موادو د پروسس په کارخانو کی دنده

۷ – په لویو مسلخونو کی دنده

۸ -- د مخدره توکو د کرلو، ټولولو، پروسس او پراختیا په اړه دنده

۹ – د ساتونکی په صفت او د جنګ او جګړو اړوندی دندی

۱۰ – له دریو مترو لوړوالی، د ودانیو په بامونو او د میوی د راټولولو دندی

۱۱ – بریښنایی ولډنګ

۱۲ – په ورکشاپونو کی پطرول باندی د پرزو مینځل بی له کومی د لاسونو د ساتنی توکو

۱۳ – د ماشینونو چک او چمتو کول په ورکشاپونو کی

۱۴ – د اوسپنی وهلو او د فلزو پریکولو او تیره کولو دنده

۱۵ – په ترکانونو او ځنګلونو کی د لرګیو د پریکولو ماشینونو سره دنده

۱۶ – د غالیو د اوبدلو، دنده له ۴ ساتونو ډیر په ورځ کی

۱۷ – د لیګدونکی په ډول د لیګدولو لپاره، د بارونو او د ۱۵ کلیلو زیاتو وزنونو جیګول د لیګدولو په سکتورکی

۱۸ – د ډوډی پخولو په داښونو او تنورونو کی دنده

۱۹ – په بیت الخلاګانو او عمومی حمامونو کی د صفاکار دنده

۲۰ --  په بالونونو کی د اوبلن ګاز د ډکولو دنده

۲۱ – د اور په غرونو کی دنده او د پخو خښتو اوچتول په بټیګانو کی

۲۲ – د حشرو د وژلو د موادو پلورل، ګډول، او شیندل

۲۳ – له فلزی ناچاودیدلو وسلو ځخه د اوسپنی راټولول

۲۴ – د کلینر په صفت په موترونو کی  کار کول

۲۵ --  د اوسپنو او لرګیو په مخ د رنګ شیندل

۲۶ --  د تیزاب پروسس، ګډول او د بطریګانو چارچول

۲۷ –  د مالګو میچنول او ګیدی کول

۲۸ – د تراکتورونو او نورو کرنیزو ماشینونو چلول

۲۹ – د پوښاکو په کارخانو او په رنګریزیو کی کار کول

۳۰ – د کورنیو له خوا د قرضی د ترلاسه کولو لپاره، په یو کار کی د ماشومانو ګمارل

۳۱ – د کوچنیانو، شپی له خوا دنده ترسره کول (د شپی له ۰۷ نه تر سهار د ۰۶)

د کار د قانون د ۱۲۰ می مادی  پر بنسټ او د کنوانسیون د ۱۸۲ موارد، د ماشومانو د کار تر ټولو بد ډول، د درنو او خطرناکو دندو ترسره کول د ماشومانو لپاره منع دی، د لوړپوړو دولتی او غیر چارواکو په مرسته د کارګرانو د اتحادیو په شمول جوړ شوی دی.

په دی غونډه کی د کار او ټولنیز چارو، شهیدانو او معلولینو وزیری ښاغلي آمنه افضلی، د کار د قانون پر پوهاوی باندی ټینګار وکړ چی د خلګو د پوهاوی د سطح د لوړولو په مرسته د قانون پلی کیدل هم تر سره کیږی د سوداګری او صنایعو اتاق  عامل پلاوی مشر  ښاغلی محمد قربان حقجو د عامه پوهاوی د برنامی په لاره اچول په هیواد کی د کار د برابرولو لپاره یو ستر او اړین ګام وبله، او زیاته یی کړه چی ((  په افغانستان کی د کار وضعیت د نړی په کچه زیان رسونکی دی کارګران په هر برخه کی په ځانګړی توګه په خصوصی سکتور د ډیرو سختو شرایطو لاندی په سر وړی او له هغو تنخاګانو چی باید له خپله مسلکه برخمن شی له بده مرغه نه برخمن کیږی))

ښاغلی حقجو ژمنه وکړه چی د افغانستان د سوداګری او صنایعو اتاق د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت په مرسته د خصوصی سکتور د پوهاوی د لوړولو لپاره په هځه وکړی. او د کار د قانون د پلی کولو لپاره د حکومت په اوږد مهاله ژمنو ټینګار وکړ.

ښاغلی محمد معروف قادری د کارګرانو د ملی اتحادیی مشر، په هیواد کی د کار د مناسبی زمینی په برابرولو کی د دغه شان پوهاوی پروګرامونو باندی ټینګار وکړ. ښاغلی قادری زیاته کړه چی  قانون به هله تطبیق شی چی ټولنیز ګډونکونکی اوږه په اوږه یو له بله سره کار وکړی.  نوموړی د هیواد په شپږو زونونو کی د دغه شان پوهاوی پروګرامونو غوښتونکی شول.

د یادولو وړه دی چی د هیواد نافذه قانون او د نړوال سازمانونو او کنوانسیون له مخی چی افغانستان ورسره تړل شوی ده، ټول شاقه او خطر لرونکی دندی د ماشومانو لپاره منع شوش دی