ششمین نمایشگاه بین المللی افغان – ترک

اتاق تجارت و صنایع افغانستان مشترکاً با انجمن صنعتکاران و تاجران افغان – ترک ATSIAD به سلسله نمایشگاه های پنج سال گذشته،ششمین نمایشگاه بین المللی افغان – ترک را از تاریخ ۳۱ حمل الی ۳ ثور ۱۳۹۵ در کابل تدویر نمودند.

دریافت فایل