سومین نمایشگاه مشترک افغان- ایران در شهر کابل برگزار شد

سومین نمایشگاه مشترک میان افغانستان و ایران در شهر کابل دایر شد. این نمایشگاه توسط شرکت ایرانی "مدیریت پروژه های نمایشگاهی" و به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و سازمان توسعه تجارت ایران از تاریخ 21- 51 حوت 1394 به مدت چهار  روز در هوتل اورانوس کابل دایر و روزانه از ساعت 9 صبح الی 5 عصر به روی عموم باز است.

دریافت فایل