سومین جلسۀ کمیسیون مشترک افغانستان – روسیه

سومین کنفرانس تواصل تجارتی  افغانستان – روسیه به تاریخ 11 حوت 1394 در هوتل انترکانتیننتال کابل برگزار شد. این کنفرانس توسط کمیسیون مشترک افغانستان – روسیه و در هماهنگی با اتاق تجارت و صنایع افغانستان دایر و در مورد همکاری های تجارتی– اقتصادی میان دو کشور بحث صورت گرفت.

دریافت فایل