اولین نمایشگاه زراعتی، انکشافی و صنایع روستایی ولایت پنجشیر

اتاق تجارت و صنایع پنجشیر به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و بنیاد شهید احمد شاه مسعود اولین نمایشگاه زراغتی، انکشافی و صنایع روستایی ولایت پنجشیر را از تاریخ ۱۷- ۱۹سنبله ۱۳۹۴ در ولایت پنجشیر برگزار می نماید.

دریافت فایل